با KonMari آشنا شوید! چیدمان خانه ۶ مرحله ای با روش KonMari

مبل تختخواب شو فیکا

KonMari را می توان به عنوان جنبشی در مورد تأثیر مناطقی که در آن زندگی می کنیم بر روانشناسی خود توصیف کرد. بر این اساس، KonMari به ما می آموزد که به جای به تعویق انداختن کاری که باید در فضای زندگی انجام شود، منظم بمانیم، با ساده سازی زندگی آرامش داشته باشیم و در واقع زندگی […]